foto

MOJA KARIERA I KOMPETENCJE

Profil zawodowy
mgr Dariusz Żukowski

Jestem kompetentnym zarządcą i menedżerem, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw przedsiębiorstw zwłaszcza segmentu MŚP, a także we współpracy z konsumentami i organizacjami konsumenckimi. 

Z wykształcenia jestem prawnikiem, ponadto ukończyłem podyplomowe studia z zakresu wyceny nieruchomości oraz zamówień publicznych.

Karierę zawodową rozpoczynałem we wczesnych latach 90-tych ubiegłego stulecia, od własnej działalności gospodarczej oraz pracy na stanowisku Kierownika Oddziału Zrzeszenia Handlu Prywatnego i Usług w Katowicach.

W latach 2010 – 2015 pracowałem w Zarządach Wspólnot Mieszkaniowych, nadzorując przede wszystkim prawidłowość relacji pomiędzy właścicielami wyodrębnianych nieruchomości, a deweloperami.

W ramach osobiście wykonywanej działalności gospodarczej, na przestrzeni lat 2002 - 2022 zarządzałem kilkoma spółkami prawa handlowego, a także stowarzyszeniami.

Posiadam kompetencje i doświadczenie w zakresie zarządzania Projektami (w metodyce PRINCE2), ryzykiem biznesowym (w metodyce Management of Risk   M_ o_ R), a nadto sprawnie "poruszam się" w standardach działalności zrównoważonego rozwoju, zarządzania jakością, środowiskiem i społeczną funkcją biznesu.

Przebieg mojej kariery zawodowej, a także posiadane kwalifikacje i kompetencje potwierdzają publikowane poniżej dokumenty

Życiorys zawodowy

dariusz_zukowski_zyciorys_zawodowy_2022