Biuro usług zarządczych i doradztwa gospodarczego działa w strukturze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą LOGO-LEX 1, z siedzibą w Rybniku (dalej: Spółka). Spółka prowadzi działalność w obszarze usług niematerialnych świadcząc między innymi:

  • usługi prawnicze
  • usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
W ramach działalności Biura proponuję zarówno doraźną, jak i trwale realizowaną współpracę w obszarze zarządzania własną działalnością gospodarczą, wsparcia zarządczego w biznesie, doradztwa gospodarczego w zakresie umów, weryfikacji kontrahentów, przygotowania, opisu i wdrożenia administracyjnych procesów biznesowych, przygotowania i prowadzenia procedur zamówieniowych, w tym przetargowych, tak w roli zamawiającego, jak i oferenta, wsparcia w ocenie i analizie ryzyka prowadzenia działalności, a także poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych. Pomagam przy wdrożeniach systemów zarządzania, przygotowuję procedury, analizy i raporty dla organów nadzoru oraz udziałowców, inicjuję i nadzoruję w imieniu przedsiębiorcy relacje z interesariuszami działalności, reprezentuję przedsiębiorców wobec organów władzy i administracji, w kontaktach z kontrahentami - w ramach udzielonych mi pełnomocnictw. Monitoruję działalność w zakresie terminowości i poprawności rozliczeń transakcji gospodarczych, w tym zaległości płatnicze, procesy windykacyjne.
Propozycję współpracy kieruję również do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą lub podejmujących nowe przedsięwzięcia w ramach tej działalności.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami w części OFERTA.

Oprócz Biura usług zarządczych i doradztwa gospodarczego, w ramach Spółki działa Gabinet logopedii oraz terapii pedagogicznej prowadzony przez mgr Różę Żukowską.
Wysokie kwalifikacje i kompetencje z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki, a także długoletnie doświadczenie Róży Żukowskiej pozwalają na prowadzenie przez nią skutecznej terapii zaburzeń mowy jak również dysfunkcji zachowań zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Działalność gospodarcza Spółki jest ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej co daje zarówno usługodawcom, jak i ich Klientom poczucie bezpieczeństwa, a także minimalizuje ryzyko negatywnych konsekwencji w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń o charakterze niepożądanym zwłaszcza przez Klienta.

W celu zapewnienia realizacji kompletnej i zgodnej z oczekiwaniami Klienta usługi, Biuro współpracuje ściśle z kancelariami radców prawnych:

logo_NG-600px
LOGO_small